Có 1 kết quả:

jūn yíng

1/1

jūn yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barracks
(2) army camp