Có 1 kết quả:

jūn zhuāng

1/1

jūn zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military uniform