Có 1 kết quả:

jūn fèi kāi zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

military spending