Có 1 kết quả:

jūn chē

1/1

jūn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military vehicle