Có 1 kết quả:

jūn chē ㄐㄩㄣ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

military vehicle