Có 1 kết quả:

jūn xū

1/1

jūn xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military material