Có 2 kết quả:

Nóngnóng
Âm Pinyin: Nóng, nóng
Âm Hán Việt: nông, nùng
Âm Nôm: nông
Unicode: U+519C
Tổng nét: 6
Bộ: mì 冖 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱𧘇
Nét bút: 丶フノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 9

1/2

nóng

giản thể

Từ điển phổ thông

người làm ruộng

Từ điển phổ thông

hoa cỏ rậm rạp

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 農.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nghề làm ruộng, nông nghiệp: 農具 Nông cụ; 務農 Làm nghề nông;
② Người làm ruộng, nông dân: 中農 Trung nông;
③ (cũ) Quan coi về việc ruộng nương;
④ [Nóng] (Họ) Nông.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 農

Từ điển Trung-Anh

(1) peasant
(2) to farm
(3) agriculture
(4) diligent (old)
(5) government field official (old)

Từ điển Trung-Anh

variant of 農|农[nong2]

Từ ghép 110

Bái shā Gōng nóng qū 白沙工农区bàn zì gēng nóng 半自耕农Bù nóng zú 布农族bù wéi nóng shí 不违农时cài nóng 菜农cán nóng 蚕农chá nóng 茶农dā sī nóng 大司农dà nóng chǎng 大农场diàn nóng 佃农fù nóng 富农Gōng nóng 工农gōng nóng bīng 工农兵Gōng nóng qū 工农区gōng nóng yè 工农业guā nóng 瓜农guǒ nóng 果农hé zuò nóng chǎng 合作农场huā nóng 花农Huì nóng 惠农Huì nóng qū 惠农区jiā nóng 加农jiā nóng pào 加农炮kǎ nóng 卡农lào nóng yè 酪农业Lián hé guó Liáng nóng Zǔ zhī 联合国粮农组织liáng nóng 粮农mǎ nóng 码农nǎi nóng 奶农nóng chǎn 农产nóng chǎn pǐn 农产品nóng chǎng 农场nóng cūn 农村nóng cūn hé zuò huà 农村合作化nóng cūn jiā tíng lián chǎn chéng bāo zé rèn zhì 农村家庭联产承包责任制nóng dài 农贷nóng dì 农地nóng fáng 农房nóng fū 农夫nóng fù 农妇nóng gēng 农耕nóng gōng 农工nóng hù 农户nóng huì 农会nóng huó 农活nóng jī 农机nóng jiā 农家nóng jiā lè 农家乐nóng jiā tíng yuàn 农家庭院nóng jù 农具nóng lì 农历nóng lì xīn nián 农历新年nóng lín 农林nóng máng 农忙nóng mào shì chǎng 农贸市场nóng mín 农民nóng mín gōng 农民工nóng mín jiē jí 农民阶级nóng mín qǐ yì 农民起义nóng mó 农膜nóng nú 农奴nóng qū 农区nóng rén 农人nóng sāng 农桑nóng shè 农舍nóng shì 农事nóng shì huó dòng 农事活动nóng tián 农田nóng xué 农学nóng yàn 农谚nóng yào 农药nóng yè 农业nóng yè hé zuò huà 农业合作化nóng yè jī xiè 农业机械nóng yè jí tǐ huà 农业集体化nóng yè qū 农业区nóng yè shēng chǎn hé zuò shè 农业生产合作社nóng yè shēng jì 农业生技nóng yè tīng 农业厅nóng yè xiàn dài huà 农业现代化nóng yì 农艺nóng yuán 农园nóng zhuāng 农庄nóng zī 农资nóng zuò wù 农作物Pà tái nóng 帕台农Pà tái nóng Shén miào 帕台农神庙pín gù nóng 贫雇农pín nóng 贫农pín xià zhōng nóng 贫下中农qì nóng jīng shāng 弃农经商quàn nóng 劝农quàn nóng shǐ 劝农使sān nóng 三农sān nóng wèn tí 三农问题shàng nóng 上农Shén nóng 神农Shén nóng Běn cǎo Jīng 神农本草经Shén nóng jià 神农架Shén nóng jià dì qū 神农架地区Shén nóng jià lín qū 神农架林区Shén nóng shì 神农氏shēng cún nóng yè 生存农业shì nóng gōng shāng 士农工商wú nóng yào 无农药wù nóng 务农yà gé mén nóng 亚格门农zhè nóng 蔗农Zhōng nóng 中农zhòng nóng 重农