Có 1 kết quả:

nóng yè shēng chǎn hé zuò shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

agricultural producers' cooperative