Có 1 kết quả:

nóng chǎn

1/1

nóng chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) agriculture products
(2) farm produce