Có 1 kết quả:

nóng zuò wù

1/1

nóng zuò wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(farm) crops