Có 1 kết quả:

nóng lì ㄋㄨㄥˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the traditional Chinese calendar
(2) the lunar calendar