Có 1 kết quả:

nóng nú

1/1

nóng nú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

serf