Có 1 kết quả:

nóng sāng

1/1

nóng sāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mulberry farming
(2) to grow mulberry for sericulture