Có 1 kết quả:

guān mài ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) coronary
(2) coronary artery