Có 1 kết quả:

guān mài xún huán ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

coronary circulation