Có 1 kết quả:

yuān jiā lù zhǎi

1/1

yuān jiā lù zhǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. enemies on a narrow road (idiom); fig. an inevitable clash between opposing factions