Có 1 kết quả:

míng sī kǔ suǒ

1/1

míng sī kǔ suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mull over (idiom)
(2) to think long and hard