Có 1 kết quả:

dōng xià

1/1

dōng xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

winter and summer

Một số bài thơ có sử dụng