Có 1 kết quả:

dōng zì tóu

1/1

dōng zì tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) name of "walk slowly" component in Chinese characters
(2) see also 夂[zhi3]