Có 1 kết quả:

dōng jì

1/1

dōng jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

winter

Một số bài thơ có sử dụng