Có 1 kết quả:

Dōng gōng ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Winter Palace (St Petersburg)
(2) Hermitage Museum