Có 1 kết quả:

Dōng shān

1/1

Dōng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tungshan or Dongshan township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan

Một số bài thơ có sử dụng