Có 1 kết quả:

dōng bìng xià zhì

1/1

dōng bìng xià zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to treat winter diseases in the summer (TCM)