Có 1 kết quả:

Dōng jié

1/1

Dōng jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 冬至[Dong1 zhi4]

Một số bài thơ có sử dụng