Có 1 kết quả:

dōng fěn

1/1

dōng fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) cellophane noodles
(2) mung bean vermicelli