Có 1 kết quả:

dōng gēng ㄉㄨㄥ ㄍㄥ

1/1

dōng gēng ㄉㄨㄥ ㄍㄥ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

winter plowing