Có 1 kết quả:

Dōng jié ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 冬至[Dong1 zhi4]