Có 1 kết quả:

dōng gū

1/1

dōng gū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

grade of Shiitake mushroom (Lentinula edodes)