Có 1 kết quả:

dōng zhé

1/1

dōng zhé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hibernation