Có 1 kết quả:

dōng xián

1/1

dōng xián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slack winter season (farming)