Có 1 kết quả:

bīng liáng

1/1

bīng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ice-cold