Có 1 kết quả:

bīng dòng sān chǐ , fēi yī rì zhī hán

1/1

Từ điển Trung-Anh

three feet of ice does not form in a single day (idiom); Rome wasn't built in a day