Có 1 kết quả:

bīng shān yī jiǎo

1/1

bīng shān yī jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tip of the iceberg