Có 1 kết quả:

bīng mào

1/1

bīng mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

icecap