Có 1 kết quả:

bīng tàn bù yán , lěng rè zì míng ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄧㄢˊ ㄌㄥˇ ㄖㄜˋ ㄗˋ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ice or coals, whether hot or cold goes without saying (idiom); fig. sincerity is not expressed in words