Có 1 kết quả:

bīng qì

1/1

bīng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moraine
(2) rock debris from glacier