Có 1 kết quả:

bīng jī wù

1/1

bīng jī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glacial sediment