Có 1 kết quả:

bīng cù suān

1/1

bīng cù suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glacial acetic acid