Có 1 kết quả:

chōng lì

1/1

chōng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

impulse