Có 1 kết quả:

chōng tā

1/1

chōng tā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cause (a dam) to collapse