Có 1 kết quả:

chōng tā ㄔㄨㄥ ㄊㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cause (a dam) to collapse