Có 1 kết quả:

chōng lín yù

1/1

chōng lín yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take a shower