Có 1 kết quả:

chōng jī céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

alluvial deposit