Có 1 kết quả:

kuàng qiě

1/1

kuàng qiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moreover
(2) besides
(3) in addition
(4) furthermore