Có 1 kết quả:

lěng fū

1/1

lěng fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cold compress