Có 1 kết quả:

lěng qì

1/1

lěng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

air conditioning (Tw)