Có 1 kết quả:

lěng qì jī

1/1

lěng qì jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

air conditioner