Có 1 kết quả:

lěng rè bìng

1/1

lěng rè bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

malaria