Có 1 kết quả:

lěng pán

1/1

lěng pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cold plate
(2) cold meats