Có 1 kết quả:

lěng sī sī

1/1

lěng sī sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a bit chilly