Có 1 kết quả:

lěng yàn

1/1

lěng yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cool and elegant

Một số bài thơ có sử dụng