Có 1 kết quả:

lěng cài

1/1

lěng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cold dish
(2) cold food